Har din skole Styr på Sundheden...

Sps Foto 2015 3

Styr på Sundheden skaber rammen for en sund skole med aktive, glade børn og god sundhedsundervisning. Styr på Sundheden skaber rammen for handlekompetente elever, som tænker sundt, tænker socialt og tænker selv.

Styr på Sundheden har til formål at styrke organiseringen af den sundhedsrelaterede undervisning og samtidig give konkret inspiration til god og varieret sundhedsundervisning. 

Styr på Sundheden tager afsæt i det brede, positive sundhedsbegreb og i Fælles Mål for det obligatoriske emne "Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab". 

Få et hurtigt indblik i Styr på Sundheden i folderen herunder eller download den her:


Lis Lau, der er afdelingsinspektør på Marie Kruses Skole i Farum, fortæller, hvorfor skolen er med i Dansk Skoleidræts projekt Styr på Sundheden: